مسعود رشید

مسعود رشید – تولد ۴ سالگی تلگرام

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۹

تولد 4 سالگی تلگرام

 

به گزارش مسعود رشید، نسخه آیفون تلگرام دقیقا چهار سال پیش (۱۴ آگوست ۲۰۱۳) منتشر شد. نسخه‌ اولیه و بتای اندروید نیز در اکتبر همان سال منتشر شد‌