مسعود رشید

مسعود رشید – نود و پنجمین شماره خط حزب‌الله منتشر شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

 

نود و پنجمین شماره خط حزب‌الله با سخن هفته‌ای با عنوان «حزب الله این است…» منتشر شد.

پایگاه تحلیلی خبری مسعود رشید: واقعیت این است که بحران و ناامنی در غرب آسیا، علاوه بر مسائل بومی و مشــکلات تاریخی، ناشی از سیاست های اشــتباه و توهمات امنیتی سرویس های اطلاعاتی غربی نیز هســت. داعش، بیش از آنکه محصول واقعیات منطقهب اشد، ریشه هایب یرونی دارد. موجا سلام گرایی در غربا ز یک سو، و پیشرفت های روزافزون در غرب آسیا از سوی دیگر، غربی ها را بر آن داشت که آغاز گر فتنه ای جدید در منطقه باشند. این فتنه، نه تنها محملی شــد برای اعزام نیروهای افراطی اروپا به منطقه، بلکه توانست باعث هرج ومرج و تفرقه افکنی در غرب آسیا شود.

نود و پنجمین شماره خط حزب‌الله سخن هفته ای با عنوان «حزب الله این است…» منتشر شد. در این شماره از خط حزب‌الله روایتی از شهید محسن حججی، تصویر واقعی از حزب‌الله و همچنین مطالبی در مورد پیام‌های حکم جدید مجمع تشخیص مصلحت چیست؟ را می‌خوانید.

د