مسعود رشید

مسعود رشید – نرخ تورم تولیدکننده فصل بهار ۷.۵ درصد شد

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

 

Share/Save/Bookmark

نرخ تورم تولیدکننده فصل بهار ۷.۵ درصد شد

سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۰

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری را ۷.۵ درصد اعلام کرد.

نرخ تورم تولیدکننده فصل بهار ۷.۵ درصد شد

به گزارش مسعود رشید به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است.

در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ۱۳۹۶، ارائه شده­است.

۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۱۳۹۶، به عدد ۲۲۲٫۴ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۱۴٫۶)، ۳٫۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۰۲٫۷)، ۹٫۷ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷٫۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۶٫۰ درصد) افزایش داشته ­است.

۲- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۲۰٫۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۱۰٫۶) به عدد ۲۵۳٫۸ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴٫۸ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل۶٫۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۳٫۱ درصد) افزایش داشته ­است.

۳- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۷٫۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۰۳٫۱) و ۱۴٫۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۱٫۵) به عدد ۲۱۸٫۶ رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲٫۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۴٫۱- درصد) افزایش داشته ­است.

۴- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۰٫۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۰۹٫۱) به عدد ۲۱۰٫۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۳٫۳) ۸٫۸ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷٫۴ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۵٫۳ درصد) افزایش داشته ­است.

۵- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۸٫۰ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۳۳٫۴) به عدد ۱۲۲٫۷ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۰ درصد کاهش نشان می­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۳٫۷ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵( ۴٫۵-درصد) افزایش داشته ­است.

۶- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ۱۳۹۶، با ۲٫۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۳۰٫۴) به عدد ۲۳۵٫۳ رسید.. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹٫۵ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل۸٫۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ (۸٫۹ درصد) کاهش داشته ­است.

انتهای پیام/

کد مطلب: ۳۹۲۴۸۵