مسعود رشید

مسعود رشید – نیروهای دموکراتیک کرد به ۶۰۰ متری مرکز شهر رقه رسیدند

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

 

نیروهای دموکراتیک کرد در روزهای گذشته هم موفق شده اند مواضع خود را در محله «الروضه» و «شهر قدیمی رقه» در شرق شهر رقه ثبیت کنند و خود را به ورودی محله «المنصور» برسانند.

پایگاه تحلیلی خبری مسعود رشید: نیروهای دموکراتیک کرد در نود و چهارمین روز عملیات پاکسازی شهر رقه، پایتخت خود خوانده سابق گروه تروریستی داعش توانستند با حملاتی گسترده، ساختمان اداره ثبت احوال را در محله «المرور» به کنترل خود درآورند و مواضع را در این منطقه تثبیت کنند.

در حال حاضر، درگیری ها در محله المرور در جنوب شهر رقه ادامه دارد و عناصر تروریستی داعش در این محله همچنان محاصره هستند؛ در ۳ روز گذشته، ۵۲ تن از تروریست های داعش در محله « المرور» به هلاکت رسیدند و دهها تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها در حومه ساختمان «دادگاه» در محله «المرور» همچنان ادامه دارد.

در محور شرق شهر رقه هم درگیری ها در محله « المنصور» و در نزدیکی محله « النور» در جریان است و نیروهای دموکراتیک کرد موفق شدند ساختمان اداره پلیس را به کنترل خود درآورند؛ در این درگیری ها هم ۲۷ تن از تروریست های داعش به هلاکت رسیدند.
نیروهای دموکراتیک کرد در روزهای گذشته هم موفق شده اند مواضع خود را در محله «الروضه» و «شهر قدیمی رقه» در شرق شهر رقه ثبیت کنند و خود را به ورودی محله «المنصور» برسانند.

در حال حاضر، نیروهای دموکراتیک کرد از محور شرقی با مرکز شهر رقه ۶۰۰ متر فاصله دارند؛ فاصله با مرکز شهر از محور جنوبی هم به یک کیلومتر کاهش پیدا کرده است.