مسعود رشید

مسعود رشید – حسادت رئیس جمهور میلیاردر امریکا به امیر کویت

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

 

بزرگتر بودن هواپیمای امیر کویت، تبدیل به دغدغه جدید رئیس جمهور امریکا شده است.

پایگاه تحلیلی خبری مسعود رشید: رئیس جمهور جنجالی آمریکا ناراحت است که چرا هواپیمای او از هواپیمای امیر کویت کوچکتر است!

هفته نامه نیوزویک در شماره اخیر خود در مقاله ای به حسادت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امیر کویت پرداخت.

حسادت رئیس جمهور میلیاردر امریکا به امیر کویت 

 

در این مقاله تاکید شده است ترامپ غر و لند می کند که چرا طول هواپیمای امیر کویت از طول هواپیمای رئیس جمهور آمریکا بیشتر است! این مسئله نشان دهنده آن است که رئیس جمهور آمریکا به صورت عجیب و غریبی فکر و ذکرش درگیر اندازه ها و ابعاد است! ترامپ علاقه شدیدی به جمعیت های بزرگ و دیگر ابعاد مادی بزرگ دارد.

حسادت رئیس جمهور میلیاردر امریکا به امیر کویت

امیر صباح الاحمد ال جابر الصباح امیر کویت روز پنجشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ در واشنگتن به سر می برد.

ترامپ در واشنگتن هواپیمای امیر کویت را مشاهده کرد و در ملاقات با نمایندگانی از نیویورک و نیوجرسی حتی زبان به شکایت گشود که چرا هواپیمای امیرکویت از هواپیمای او طول بیشتری دارد.

مشخص نیست منظور ترامپ از این سخن ، هواپیمای جت شخصی او بوده است یا هواپیمای مخصوص رئیس جمهور آمریکا. اما باتوجه به اینکه هواپیمای مخصوص رئیس جمهور آمریکا از نوع بوئینگ ۴۰۰-۷۴۷ است که شبیه هواپیمای امیرکویت است، پس احتمالا اشاره ترامپ به هواپیمای شخصی اش بوده است. هواپیمای شخصی ترامپ از نوع بوئینگ ۷۵۷ است که حدود بیست و پنج متر کوتاهتر از طول هواپیمای امیر کویت است.

حسادت رئیس جمهور میلیاردر امریکا به امیر کویت

 نام “ترامپ” به طول ۹ متر با طلا روی هواپیمای شخصی ترامپ حک شده است.

د