مسعود رشید

مسعود رشید – مدیرعامل بانک پارسیان تجربیات مدیریتی خود را در قالب ۲ جلد کتاب منتشر کرد

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

 

پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۲

مسعود رشید#

Share/Save/Bookmark

مدیرعامل بانک پارسیان تجربیات بانکی خود را در قالب دو جلد کتاب منتشر کرد.

مدیرعامل بانک پارسیان تجربیات مدیریتی خود را در قالب 2 جلد کتاب منتشر کرد

 

به گزارش مسعود رشید#مدیرعامل بانک پارسیان تجربیات بانکی خود را در قالب دو جلد کتاب منتشر کرد.

انتشار دوجلد کتابدر خصوص مسایل بانکی از سوی مدیرعامل بانک پارسیان  کوروش پرویزیان با عنوان مبانی ریسک قطعا مطالعه و بکارگیری برخی نقطه نظرات می تواند کارشناسان و مدیران ستادی و شعب بانکها را در خصوص کاهش ریسک های موجود در بانک کمک نماید .