مسعود رشید

مسعود رشید – تغییرات مدنظر آمریکا در برجام

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

دولت ترامپ با دست بالا گرفتن در قبال ایران و اعمال سخت گیری، خواستار مذاکره مجدد در باره برجام و تغییر مفاد آن است اما تغییرات مدنظر آمریکا در برجام چیست؟

پایگاه تحلیلی خبری مسعود رشید: رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی اش نوشت:دولت ترامپ با دست بالا گرفتن در قبال ایران و اعمال سخت گیری، خواستار مذاکره مجدد در باره برجام و تغییر مفاد آن است. تغییرات مدنظر آمریکا در برجام چیست؟
* تغییرات مورد انتظار آمریکا در برجام
۱- دائمی شدن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران
۲- افزودن محدودیت برنامه موشکی ایران به برجام
۳- عقبگرد ایران از منطقه با مکانیزم جدید در برجام
۴- دسترسی‌های بدون محدودیت به مراکز نظامی
۵- گسترده ساختن چتر رژیم بازرسی‌ها علیه ایران
* ترامپ جهت دست بالا گرفتن، احتمالا عدم پایبندی ایران به برجام را در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعلام و همزمان قانون تحریم‌های کاتسا را برای سخت گیری بیشتر علیه ایران اجرا خواهد کرد. پس از این دولت ترامپ دو سناریو را همزمان می‌تواند دنبال کند. یکم : ارسال پرونده برجام به کنگره آمریکا و بازگشت مجدد تحریم‌های تعلیق شده در برجام پس از ۶۰ روز تا ایران را به پذیرش مجدد مذاکره وادار نماید. دوم : ارجاع پرونده برجام به کمسیون مشترک اروپایی و همراه نمودن آنان طی ۹۰ روز برای وادار ساختن ایران به مذاکره مجدد در باره برجام. با این تفاسیر دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی وی چه خواهند کرد؟! آیا به دنبال منفذ در کابینه ترامپ (جناح تیلرسون) می‌گردند و توسط آمریکایی‌ها مدیریت ادراک می‌شوند و یا همچنان منفعل و معطل اروپایی‌ها خواهند ماند تا بار دیگر از آنان رکب بخورند؟!

د