مسعود رشید

مسعود رشید – شراکت منطقه کردستان با بغداد تمام شد / کشورهای همسایه در نهایت تسلیم رفراندوم خواهند شد

۳ مهر ۱۳۹۶

شراکت منطقه کردستان با بغداد تمام شد / کشورهای همسایه در نهایت تسلیم رفراندوم خواهند شد

 

به گزارش مسعود رشید، رئیس اقلیم کردستان گفت: همه پرسی گام اول در نقشه راه استقلال و جدایی از عراق است.
به نقل از اسکای نیوز عربی، گزیده سخنان بارزانی در زیر می آید:

فقط استقلال اهداف و خواسته های ما را محقق خواهد کرد.
واکنش کشورها هرچه باشد می پذیریم. زیرا بدتر از یک آینده سیاه نیست. کشورهای همسایه در نهایت تسلیم امر واقع خواهند شد.

شراکت به پایان رسید و بغداد کاری کرد که مردم با کردستان خصومت داشته باشند. این بغداد بود که ما را مجبور به همه‌پرسی استقلال کرد.

عراق در حال حاضر یک کشور طایفه‌ای است و احزاب در بغداد به جای اینکه از خود بپرسند چرا ما گزینه همه‌پرسی را انتخاب کردیم از زبان تهدید استفاده کردند. ما چرا باید از حق دموکراتیک خود محروم شویم؟ ما فقط با استقلال آینده خود را تضمین می‌کنیم. 

همه پرسی گام اول در نقشه راه استقلال و جدایی از عراق است و مردم مشخص می‌کنند که کجا می‌خواهند زندگی کنند.

 

این همه‌پرسی برای ترسیم مرزهای کردستان نیست.

 

پس از همه پرسی مذاکراتی با بغداد ظرف یک یا دو سال خواهیم داشت.

 اینجا سرزمین  آوارگان مستقر در اقلیم است و با کرامت با آنها برخورد می‌شود