مسعود رشید

مسعود رشید – وزارت کشور عراق: طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

۱۰ مهر ۱۳۹۶