مسعود رشید

مسعود رشید – حداقل یک تهدید ایمیلی انجام میدادید!/حق ماموریت ها،مدال ها و هدایای مذاکره کنندگان به بیت المال باز گردد

۲۲ مهر ۱۳۹۶

 

جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۹

پیشنهاد مسعود رشید# به دولت:

Share/Save/Bookmark

اما به دولت پیشنهاد می شود حداقل از ضمان اجرایی های برجام بهره ببرد و چند باری ترامپ را تهدید “ایمیلی” کند و برای آرامش روانی هم که شده حق ماموریت ها و مدال ها و هدایایی که به دلیل توافقات بسیار عالی برجام به دیپلمات ها اهدا شد به خزانه و بیت المال باز گردد.

حداقل یک تهدید ایمیلی انجام میدادید!/حق ماموریت ها،مدال ها و هدایای مذاکره کنندگان به بیت المال باز گردد

 

به گزارش مسعود رشید#مدیر مسئول مسعود رشید نوشت:برجام قرار بود معجزه کند،یعنی بنا بود با برجام همه مشکلات و تحریم ها یک شبه به مره برطرف شود،قرار بود دیوار تحریم ها ترک بردارد و دولت کاری کند که مردم اصلا نیازی به یارانه ها نداشته باشند و دولت قول داده بود هم سانتریقیوژها بچرخد و هم اقتصاد مردم…

حالا اینکه به چه میزان در شرایط زندگی مردم تحول به وجود آمد بماند برای بعد

اما انگار برجام آمده بود تا فقط به کررات مردم و دولت ایران مورد اهانت و یاوه گویی ها قرار بگیرد و همه اقدامات مردم منوط به سخنان یک دیوانه مست یعنی ترامپ قرار بگیرد.

اما به دولت پیشنهاد می شود حداقل از ضمان اجرایی های برجام بهره ببرد و چند باری ترامپ را تهدید “ایمیلی” کند و برای آرامش روانی هم که شده حق ماموریت ها و مدال ها و هدایایی که به دلیل توافقات بسیار عالی برجام به دیپلمات ها اهدا شد به خزانه و بیت المال باز گردد.