مسعود رشید

مسعود رشید – ۳۲میلیارد هزینه فاقد سند در شهرداری احمدی‌نژاد کشف کردیم

۲۶ مهر ۱۳۹۶

 

کد مطلب: ۹۹۴۱۵

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۶

از عملکرد احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۴ در شهرداری تهران، ۳۲ میلیارد تومان هزینه فاقد کشف کردیم.

۳۲میلیارد هزینه فاقد سند در شهرداری احمدی‌نژاد کشف کردیم

 

به گزارش مسعود رشید، محمدعلی نجفی شهردار تهران در نشست خبری امروز خود گفت: از عملکرد احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۴ در شهرداری تهران، ۳۲ میلیارد تومان هزینه فاقد کشف کردیم اما آقای چمران در آن زمان، اجازه طرح موضوع را در شورای سوم ندادند.