مسعود رشید

مسعود رشید – چرا اجرای «مادر تحریم‌ها» هم باعث شکایت ایران نمی‌شود؟

۱۲ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۸

 

این مکانیسم طوری چیده شده که عملا نه تنها شکایت ما هیچ سودی نداشته باشد، که اصرار ما به رسیدگی به شکایت می‌تواند به صورت خیلی ساده و سرراست موجب برگشتن همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت گردد.