مسعود رشید

مسعود رشید – فروشنده ای که سارقان مسلح را پشیمان کرد

۲۴ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۳

فروشنده ای که سارقان مسلح را پشیمان کرد

 

به گزارش مسعود رشید،  سه سارق مسلح به قصد سرقت وارد یک فروشگاه در لوییزیانا شدند، در این هنگام دو مشتری پشت ویترین منتظر بودند تا فروشنده جنس درخواستی آنها را برایشان بیاورد.

سارقان پس از تهدید مشتری ها به دنبال فروشنده می گشتند تا هر آنچه می خواهند در اختیارشان بگذارد.

در همین حین فروشنده که هنگام ورود سارقان پشت ویترین نشسته بود، با اسلحه ای که در اختیار داشت آنها را غافلگیر کرد.

سارقان که تصور نمی کردند فروشنده  مجهز به سلاح باشد با شلیک او به سمتشان بسیار غافلگیر شدند و پا به فرار گذاشتند.