مسعود رشید

مسعود رشید – اسرائیل:بیش از هرزمانی نیاز به ائتلافی منطقه ای علیه ایران داریم!

۲۹ آبان ۱۳۹۶