مسعود رشید

مسعود رشید – بعد از زلزله بسیاری از چشمه های خشک دوباره جوشیدند

۳ آذر ۱۳۹۶

 

کد مطلب: ۱۰۱۵۷۱

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۲

معاون فرماندار ایوان و کارشناس ارشد زمین شناسی گفت: به علت وقوع زلزله اخیر در استان ایلام و سرپل ذهاب چشمه روستای ونیت ایوان جوشید و سرریز شد.

بعد از زلزله بسیاری از چشمه های خشک دوباره جوشیدند

 

به گزارش مسعود رشید، عبدالرضا مهدیان بیان کرد: بدنبال زلزله اخیر که در شهرستان ایوان نیز بوقوع پیوست در اثر تغییر در وضع چشمه ها و چاهها بر اثر ارتعاش در مجاری زیرزمینی تغییراتی بوجود آمد و بسیاری از چشمه های خشک و بی آب از جمله چشمه ونیت جوشیدند.
وی اظهارکرد: تغییر چشمه ها از جمله چشمه ونیت که نتیجه عملکرد گسل ها بر اثر فعالیت لایه های درون زمین است و باعث افزایش یا کاهش آبدهی چشمه ها می شود که نمونه مذکور در شهرستان ایوان هم در این راستا قابل تفسیر است.
مهدیان افزود: هنگام زلزله طبقات زمین جابجا شده ممکن است چشمه های جدید ایجاد شود یا به علت لغزش های زمین ممکن است مجاری قدیمی آب بسته شود و در جائی دیگر جاری شود یا طبقات نفوذ ناپذیری که طبقات آبدار روی آنها قرار دارد شکاف بردارد و آب به اعماق زمین رفته و موجب خشکیدن چشمه ها شود. 
معاون فرماندار ایوان با بیان اینکه زمین لرزه قابل پیش بینی نیست، اضافه کرد: زلزله هر چند قابل پیش بینی نیست اما قابل پیشگیری است چرا که آثار و تبعات زمین لرزه بیشتر از خود این واقعه خطرآفرین و خسارت زاست و باید با رعایت توصیه های ایمنی با آن کنار آمد.
مهدیان با اشاره به طبیعی و ذاتی بودن زمین لرزه ادامه داد: زمین لرزه بعنوان یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر در مناطق دارای استعداد قابل پیش بینی است و با آگاهی فردی و گروهی، رعایت اصول فنی و ایمنی، حفظ آرامش، عدم توجه به شایعات و گفته های غیرعلمی و توجه به توصیه های کلی منتشر شده از طریق رسانه ها و کارشناسان میتوان خسارت ناشی از آن را کاهش داد.