مسعود رشید

مسعود رشید – اقدام جدی حشد الشعبی علیه تروریستهای تازه کار

۲۳ آذر ۱۳۹۶