مسعود رشید

مسعود رشید – استوری پسر مذهبی پرسپولیس درباره زلزله

۳۰ آذر ۱۳۹۶

استوری پسر مذهبی پرسپولیس درباره زلزله

 

مسعود رشید# محمد انصاری اینستاگرامی به زلزله تهران واکنش نشان داده است.


به گزارش خبرآنلاین؛ محمد انصاری مدافع جوان قرمزها که بچه خیابان ایران و یکی از بچه مذهبی های فوتبال ایران است باز نگاهی متفاوت داشته به زلزله تهران! او با عکسی از صبح تهران در سپیده دم از تکانی شدید گفته که باعث شده همه خود را فقیرترین انسان فرض کنیم و او از روزی نوشته که می مانیم‌ و اعمال نیک‌ و بدمان.