مسعود رشید

مسعود رشید – حماس: قطعنامه سازمان ملل، پیروزی برای قدس و شکست غرور ترامپ است

۱ دی ۱۳۹۶