مسعود رشید

مسعود رشید – تصاویر/ خدمه ایرانی نفتکش سانچی

۲۳ دی ۱۳۹۶

تصاویر/ خدمه ایرانی نفتکش سانچی

 

مسعود رشید# تصاویر برخی از  خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶ روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.


ایران نوشت: این تصاویر برخی از خدمه نفتکش ایرانی است که در آب های شانگهای پس از برخورد با کشتی چینی ناپدید شدند.