مسعود رشید

مسعود رشید – منابع پاکستانی از مرگ عاصمه جهانگیر خبر دادند

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

مسعود رشید# منابع خبری در پاکستان از مرگ «عاصمه جهانگیر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خبر دادند.
 
به گزارش برنا، «عاصمه جهانگیر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، درگذشت.
 
جهانگیر ۶۶ ساله با پایان مأموریت احمد شهید از آبان ماه ۱۳۹۵ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران آغاز به کار کرد.