مسعود رشید

مسعود رشید – پاسخ مشاور اسد به اتهام رژیم‌صهیونیستی علیه ایران

۲۳ بهمن ۱۳۹۶