مسعود رشید

مسعود رشید – رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب شد

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

 

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۱

Share/Save/Bookmark

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علیرضا منظری توکی را به عنوان رو رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب کرد.

به گزارش اختصاصی مسعود رشید#رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب شد

بنابراین گزارش دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علیرضا منظری توکی را به عنوان رو رئیس کمیته انتصابات سازمان سما دانشگاه آزاد منصوب کرد.