مسعود رشید

مسعود رشید – نقص فنی هواپیما در فرودگاه مشهد خطری برای مسافران ایجاد نکرد

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نقص فنی هواپیما در فرودگاه مشهد خطری برای مسافران ایجاد نکرد

 

به گزارش مسعود رشید، قاسم‌زاده، مدیرکل فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد: به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به دلیل مهارت خلبان هیچ آسیبی به مسافران وارد نشد
هم‌اکنون هواپیما در فرودگاه نشسته و مسافران داخل ترمینال هستند.
به گزارش مهر در هنگام فرود به دلیل بازنشدن یکی از چرخ های عقبی از باند خارج شده و دچار آتش سوزی محدود می شود.
این هواپیما به دلیل عدم تعادل از باند فرود خارج شده اما خوشبختانه به مسافران آسیبی وارد نشده است.