مسعود رشید

مسعود رشید – نامه احمدی نژاد به رهبر برای برگزاری انتخابات

۳ اسفند ۱۳۹۶

 

کد مطلب: ۱۰۶۹۷۱

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۳

محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری، خواستار تغییر رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد.

نامه احمدی نژاد به رهبر برای برگزاری انتخابات

 

به گزارش مسعود رشید، محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری، خواستار تغییر رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد.