مسعود رشید

مسعود رشید – امیر موسوی: پدافند هوایی با جدیت از کشور دفاع میکند

۲۷ اسفند ۱۳۹۶