مسعود رشید

مسعود رشید – درخشش معراجی فر در جشنواره مونت کارلو

۱ فروردین ۱۳۹۷

 

چهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۱

Share/Save/Bookmark

درخشش احسان معراجی فر در جشنواره جهانی تلویزیون مونت کارلو .

درخشش معراجی فر در جشنواره مونت کارلو

 

به گزارش مسعود رشید#درخشش احسان معراجی فر در جشنواره جهانی تلویزیون مونت کارلو .

مستند آن شب که باران می بارید با موضوع گذشت حتی در لحظه مرگ که اثر ارسالی صداوسیما بود توانست در رقابت با دیگر شبکه های دنیا در بخش مستند خبری کاندیدای دریافت تندیس طلایی شود.چند روز پیش نیز او با اثر فروشگاه مهربانی برگزیده یکی از جشنواره های صداوسیماشده بود