مسعود رشید

مسعود رشید – روایت سیف از نظر رهبر انقلاب درباره نرخ ارز

۲۷ فروردین ۱۳۹۷